سید حسن کریمی

وب‌نوشت سید حسن کریمی

چه کسی باور می‌کرد؟

چه کسی باور می‌کرد آن موج گستردهٔ اعتراض بر علیه رژیم شاهنشاهی به راه بیفتد؟ چه کسی باور می‌کرد انقلاب اسلامی پیروز شود؟ چه کسی باور می‌کرد نظام جمهوری اسلامی با آن استقبال عظیم و اکثریت قاطع بیش از 98٪ انتخاب شود؟ چه کسی باور می‌کرد ایران در برابر جنگ‌افزارهای همهٔ جهان استکبار بایستد و از یک وجب خاک خود نگذرد؟ چه کسی باور می‌کرد دعای مظلومانهٔ مادران این سرزمین که هم‌نوا با امامشان می‌گفتند «صدام نابود می‌شود، جمهوری اسلامی پیروز می‌شود» تحقق یابد و صدام توسط حامیانش کشته شود؟ چه کسی باور می‌کرد لبنان و غزه، هر دو، در دو جنگ پیاپی رژیم اشغال‌گر قدس را شکست دهد؟ چه کسی باور می‌کرد موج بیداری اسلامی به این گستردگی و عظمت به راه بیفتد؟ چه کسی باور می‌کرد انقلاب مردم تونس و مصر و لیبی پیروز شود؟ چه کسی باور می‌کرد حسنی مبارک (یار غار صدام و نوکر استکبار) به قفس بیفتد و محاکمه شود؟ چه کسی باور می‌کرد قذافی در بیابان‌ها فراری شود؟* چه کسی باور می‌کرد پیش‌بینی امام خامنه‌ای پس از مدت کوتاهی تحقق بیابد و موج بیداری به اروپا کشیده شود؟ چه کسی باور می‌کرد موج بیداری جهانی بر علیه نظام سرمایه‌داری در جهان، با این عظمت به راه بیفتد؟

چه کسی باور می‌کرد ایران به قدرت اول منطقه تبدیل شود؟ چه کسی باور می‌کرد ایران، توسعه یافته و ابرقدرت شود؟ چه کسی باور می‌کرد فلسطین آزاد شود و رژیم اشغال‌گر قدس نابود شود؟ چه کسی باور می‌کرد انقلاب مردم یمن و بحرین و اردن و عمان و قطر و عربستان و... پیروز شود؟ چه کسی باور می‌کرد حکومت بزرگ اسلامی به رهبری امام خامنه‌ای تشکیل شود؟** چه کسی باور می‌کرد نظام سرمایه‌داری در سرتاسر جهان فرو پاشد؟ چه کسی باور می‌کرد آقا ظهور کند؟

* هنگام نگاشتن این مطلب هنوز قذافی کشته نشده بود؛ که کاش از کشته شدنش (مانند صدام و بن‌لادن و...) جلوگیری می‌شد، تا پرده از بسیاری از حمایت‌ها و روابط بردارد.

** امام خامنه‌ای در جمع مردم گیلان غرب (23/7/1390): «من تردیدى ندارم که آینده متعلق به اسلام است، آینده در قلمرو اسلام است و شما جوان‌ها ان‌شاءاللَّه به توفیق الهى آن روزى را که پرچم اسلام در همهٔ این مناطق به اهتزاز دربیاید و یک مجموعهٔ متحد اسلامىِ مقتدر و با عزت تشکیل بشود، خواهید دید.»


Shareنویسنده : سیّد حسن کریمی
تاریخ : ۱۳٩٠/۸/٦