سید حسن کریمی

وب‌نوشت سید حسن کریمی

سلام به دانشجویان علاف!

من اعتراضی ندارم به اینکه اینقدر تعداد دانشجویان دانشکده ی مهندسی زیاد است که 2 سال است در این دانشگاه درس می خوانم، یکبار نتوانسته ام درس اختصاصی را با استادی که می خواهم بردارم. من اعتراضی ندارم به اینکه وایرلس یک ربع بعد از باز شدن انتخاب واحد یعنی وقتی همه ی درس ها پر شده وصل می شود. همینطور اعتراضی ندارم به اینکه کسی به خودش زحمت نمی دهد روزهای انتخاب واحد کمی زودتر درها را باز کند تا هم دانشجویان مجبور نشوند پشت در بمانند و هم اینکه هر کس زودتر رسید، پشت سیستم بنشیند و ترتیب رعایت شود؛ نه اینکه هر کس دوی با مانع بهتر بلد بود زودتر سیستم گیرش بیاید. به این هم کاری ندارم که با وجود این همه شهریه ی دانشجویان شبانه و بودجه ی دولت چرا ما باید تمام مدت سر کلاس عرق بریزیم و یک سیستم تبرید یا سایت مناسب با سیستم های کافی و سالم نداشته باشیم. به طور کلی من به هیچ چیز اعتراض ندارم غیر از یک مورد!

این تقویم آموزشی که سالی بیست بار عوض می شود کاربردش چیست در حالیکه همه ی ما هر ترم شاهدیم یک، دو یا حتی چند روز قبل از تاریخ اعلام شده لیست انتخاب واحد باز می شود؟ فکر می کنید دلیلش چه چیزی باشد؟ من هرچه فکر می کنم چیزی به ذهنم نمی رسد. غیر از اینکه مسولین دانشجویان را انسان هایی علاف و بیکار فرض می کنند که چون تفریح سالم ندارند، باید از چند روز قبل از انتخاب واحد f5 بزنند! چرا برای اضافه ظرفیت ها هیچ زمان مشخصی وجود ندارد؟ مسولین آموزش نمی توانند چند روز بعد از انتخاب واحد زمان مشخصی یا لااقل زمان های مشخصی را اعلام کنند؟ دلیل این هم جز آنچه ذکر شد نمی تواند باشد. دلیلش این است که به خودشان زحمت نمی دهند سری به سایت بزنند، ببینند این همه دانشجو با این همه سر و صدا و استرس، ساعت ها و روزها در این سایت چه می کنند.

ولی دلیل اصلی به نظر من فقط یک چیز است: اینکه ما برای شخصیت همدیگر ارزش قائل نیستیم.

ضمنا بد نیست بدانید سایت دانشگاه مشکلات امنیتی هم دارد. بعضی دانشجویان محترم! راهی پیدا کرده اند که قبل از باز شدن لیست های انتخاب واحد، لیست خودشان را باز می کنند.
نویسنده : سیّد حسن کریمی
تاریخ : ۱۳۸٦/٦/۸