سید حسن کریمی

وب‌نوشت سید حسن کریمی

روبوسی در ایران و غرب

همان‌طور که می‌دانید سلام (به معنی صلح و دوستی) و مصافحه (دست دادن و روبوسی) هر دو از دستورات مؤکد اسلام هستند که خود نشان‌دهندهٔ اهمیت مهر و محبت در این آئین است؛ به طوری که عرفا محبت را کلید طی مراحل عرفانی و سیر إلی الله می‌دانند.

در روایت جالبی آمده است روزی رسول حق، شیطان را می‌بیند که ضعیف و لاغر شده است! دلیل را جویا می‌شوند. شیطان می‌گوید شش خصلت در پیروان تو وجود دارد که سخت مرا آزار می‌دهد. اول از همه این‌که هرگاه به هم می‌رسند سلام می‌کنند. دوم این‌که مصافحه می‌کنند. همین‌طور خصلت‌های بعدی که ان‌شاءالله گفتن، استغفار، صلوات فرستادن و بسم الله الرحمن الرحیم گفتن در آغاز هر کار هستند. (راجع به بسم الله گفتن، استاد الهی قمشه‌ای تعابیر زیبایی در سخن‌رانی‌های مختلف خود دارد.) همین‌طور در حدیث زیبای دیگری از امام باقر (ع) آمده که وقتی دو نفر به یک‌دیگر دست می‌دهند، دست خدا بین دستان آن‌هاست.

حال این فرهنگ زیبا و محبت‌آفرین را مقایسه کنید با فرهنگ کثیف غرب در این زمینه که مرد و زن نامحرم وقتی به یک‌دیگر می‌رسند دست می‌دهند و روبوسی می‌کنند؛ ولی دو مرد که به هم می‌رسند تنها می‌توانند یک دست به قول خودشان با حالت کسب و کارانه (Business Handshaking) بدهند و اگر دو مرد در یک روز بیش از دو بار با هم دست بدهند، خود آن‌ها و اطرافیانشان متوجه می‌شوند که آن‌ها هم‌جنس‌باز هستند!

Shareنویسنده : سیّد حسن کریمی
تاریخ : ۱۳٩٠/۱٠/٢٥