سید حسن کریمی

وب‌نوشت سید حسن کریمی

به بهانهٔ سالگرد 11 سپتامبر
نویسنده : سیّد حسن کریمی
تاریخ : ۱۳٩۱/٦/٢۳