سید حسن کریمی

وب‌نوشت سید حسن کریمی

حضرت محمد (ص) رسول رحمت

چرا آمریکا بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایجاد اغتشاش و اعتراض توسط عوامل خود در ایران را آغاز کرد؟

چرا صدام را با حمایت کامل تسلیحاتی و مالی 8 سال به جان ایران انداخت؟

چرا در صحرای طبس به ایران حملهٔ نظامی کرد؟

چرا آشوب‌های کوی دانشگاه را در 18 تیر 78 با هدف حملهٔ نظامی ناتو به ایران راه انداخت؟

چرا فتنهٔ 88 را برنامه‌ریزی کرد؟

چرا رئیس جمهور برندهٔ جایزهٔ صلح نوبل آمریکا، ایران را تهدید به حملهٔ اتمی کرد؟

چرا با تحریم‌های همه جانبه در پی فلج کردن اقتصاد ایران است؟

چرا تمام رسانه‌های غربی بر علیه ایران خبر«سازی» می‌کنند؟

...

آمریکا با ایران چه مشکلی دارد؟

-----------------

چرا کتاب آیات شیطانی با حمایت انگلیس و غرب در توهین و افترا به پیامبر اسلام نوشته شد؟

چرا کاریکاتورهای روزنامهٔ دانمارکی با حمایت غرب در توهین به پیامبر اسلام منتشر شد؟

چرا فیلم فتنه با حمایت غرب در توهین و افترا به قرآن ساخته شد؟

چرا فیلم «بی‌گناهی مسلمانان» با حمایت مالی و پشتیبانی آمریکا و اسرائیل در توهین و افترا به پیامبر اسلام ساخته شد؟

 ...

آمریکا با اسلام چه مشکلی دارد؟

-----------------

در سال 2000، جمعیت مسلمانان به 1/5 میلیارد نفر؛ یعنی 20 درصد جمعیت جهان رسید. (برای اولین بار در تاریخ تعداد مسلمانان بیشتر از تعداد مسیحیان کاتولیک شد.[1])

اسلام دارای سریع‌ترین رشد جمعیت در آمریکاست.[2]

اسلام دارای سریع‌ترین رشد جمعیت در جهان است.[3]

آن‌ها ترسیده‌اند!

و حق دارند که بترسند.

 نه از مسلمانان افراطی که آن‌ها دست‌پرودهٔ خود آن‌ها و بازیگران نخ‌نما شدهٔ فیلم‌ها و خبرهایشان‌اند.

بلکه از منطق ما.

 از پیشرفت ما.

 از اسلام ما.

 

Why did America begin creating riots in Iran just after Islamic revolution?

Why did America support Saddam to attack Iran and battle with Iran eight years?

Why did America attack Iran? (Operation Eagle Claw)

Why did America manage riots of the Tehran university on 14 June 2009 (or 24 Khordad in the Iranian calendar) and planned to attack Iran by NATO arms and by excuse of Tehran university riots?

Why did America manage riots after Iranian presidential election 2009?

Why did Nobel peace prize winner President of America threat Iran of nuclear attack?

Why did America manage multilateral sanctions on Iran's economy?

Why all the corporate media is against Iran?

What is wrong with America about Iran?

-----------------

Why The Satanic Verses, supported by Britain and the West insulting Muhammad (PBUH) was written?

Why the Danish newspaper cartoons insulting Muhammad (PBUH) was published with the support of the West?

Why "Fitna" movie insulting and slandering the Quran was made with support of the West?

Why "innocence of Muslims" movie with support of America and Israel, insulting and slandering Muhammad (PBUH) was made?

What is wrong with America about Islam?

-----------------

Muslim population reached the number of 1.5 billion people, i.e. 20% of the world population on 2000. (For the first time in history, Muslims are more than Catholic Christians.)

Islam is the fastest growing religion in the United States.

Islam is the fastest growing religion in the world.

They are afraid of us!

And they are right.

They are not afraid of the radical Muslims that they are players of their Islamophobia propaganda.

They are afraid of our logic.

They are afraid of our progress.

They are afraid of our Islam.[1] "Vatican: Islam Surpasses Roman Catholicism as World's Largest Religion"; March 30, 2008; Associated Press

[2] "The Fastest Growing Religion In America Is Islam"; May 3rd, 2012; The American Dream <http://endoftheamericandream.com/archives/the-fastest-growing-religion-in-america-is-islam>

[3] Yahya Ahmed; "Islam is indeed the fastest growing religion – Silencing the Critics "; <http://www.answering-christianity.com/yahya_ahmed/islam_fasting_growing_religion_world.htm>نویسنده : سیّد حسن کریمی
تاریخ : ۱۳٩۱/٧/٢۱