سید حسن کریمی

وب‌نوشت سید حسن کریمی

پیش‌بینی نشانهٔ عمق بینش

در چهار حالت می‌توان آینده را به درستی پیش‌بینی کرد.

1- به صورت تصادفی و اتفاقی

2- زمانی که فرد یا گروه یا هر مجموعهٔ پیش‌بینی کننده، خود در رخ‌داد آن اتفاق در آینده نقش داشته باشد. در این حالت در واقع پیش‌بینی انجام نگرفته، بلکه به دلایل مختلف (از جمله اشتباه) آن فرد یا مجموعه به واقعه‌ای که می‌خواهد نقشی در رخ‌داد آن ایفا کند، یا به تنهایی آن را به انجام برساند اشاره می‌کند. به عنوان مثال فیلم‌ها و کارتون‌هایی که پیش از واقعهٔ 11 سپتامبر دقیقاً به آن اشاره داشتند. (لیست آن‌ها را می‌توانید در اینجا ببینید.)

3- زمانی که فرد یا افرادی به نیروهای ماوراء الطبیعه متصل باشند! حال ممکن است این نیروها، نیروهای مثبت یا منفی و شیطانی باشند.

4- زمانی که فرد پیش‌بینی کننده دارای بینش و شناختی عمیق از وضعیت کلی یا جزئی داشته باشد. به خصوص تاریخ‌شناسان برجسته که این قابلیت را داشته باشند که موقعیت خود و جهان را در تاریخ شناسایی کنند و بتوانند زمان حال را در روندهای تاریخ در گذشته شبیه‌سازی کنند. حال ممکن است بخشی از آن را برای سایر مردم نیز افشا کنند. میزان صحت و دقت این پیش‌بینی‌ها میزان عمق بینش و بصیرت افراد را نشان می‌دهد. البته این نیز مهم است که چه چیزی پیش‌بینی شود؛ چراکه برخی وقایع به دلیل نشانه‌های آن به راحتی و توسط افراد بسیاری قابل پیش‌بینی است و پیش‌بینی آن شاهکار نیست. به عنوان مثال حتی فردی مثل بنده نیز می‌تواند با مشاهدهٔ وضعیت کشور قبل از انتخابات پیش‌بینی کند آقای لنکرانی و حداد عادل به نفع جلیلی کنار می‌روند و آقای روحانی رأی می‌آورد! این افراد بهتر است به جای پیش‌بینی‌های غلط و درست، نکته‌های ظریف سخنان افرادی مثل امام خامنه‌ای را دریافت کنند و از آن بهره‌برداری کنند.

به نظر شما پوستر زیر چه نوع پیش‌بینی را نشان می‌دهد؟ تصادف و اتفاق، دخالت، ماوراء الطبیعه یا بینش؟نویسنده : سیّد حسن کریمی
تاریخ : ۱۳٩٢/٦/۱