سید حسن کریمی

وب‌نوشت سید حسن کریمی

جیز است! باور نداری امتحان کن!

- پسرم دست نزن به بخاری! داغ است! دستت می‌سوزد!

- بعد از چند دقیقه: پسر گلم! جیز است! اوف می‌شوی!

- بعد از چند دقیقه: دست بزن! دست بزن ببینی چقدر داغ است!

- بعد از چند لحظه: دیدی پسرم؟ دیدی گفتم دستت می‌سوزد؟ حالا اشکال ندارد.

- بعد از چند ماه: پسرم دست نزن! یادت رفته آن دفعه دست زدی دستت سوخت؟! باشد دوباره دست بزن ببینی چقدر داغ است.

هرگونه ارتباط متن بالا با متن پایین (سخنرانی شب 13 آبان 1392 امام خامنه‌ای) را به شدت تکذیب می‌کنم.

«یک تجربه‌اى در اختیار ملّت ایران است - که حالا من مختصراً عرض خواهم کرد - این تجربه ظرفیّت فکرى ملّت ما را بالا خواهد برد؛ مثل تجربه‌اى که در سال ۸۲ و ۸۳ در زمینه‌ى تعلیق غنى‌سازى انجام گرفت، که آن‌وقت تعلیق غنى‌سازى را در مذاکرات با همین اروپایى‌ها، جمهورى اسلامى براى یک مدّتى پذیرفت. خب ما دو سال عقب افتادیم، لکن به نفع ما تمام شد. چرا؟ چون فهمیدیم که با تعلیق غنى‌سازى، امید همکارى از طرف شرکاى غربى مطلقاً وجود ندارد. اگر ما آن تعلیق اختیارى را - که البتّه به‌نحوى تحمیل شده بود، لکن ما قبول کردیم، مسئولین ما قبول کردند - آن روز قبول نکرده بودیم، ممکن بود کسانى بگویند خب یک ذرّه شما عقب‌نشینى میکردید، همه‌ى مشکلات حل میشد، پرونده‌ى هسته‌اى ایران عادى میشد. آن تعلیق غنى‌سازى این فایده را براى ما داشت که معلوم شد با عقب‌نشینى، با تعلیق غنى‌سازى، با عقب افتادن کار، با تعطیل کردن بسیارى از کارها مشکل حل نمیشود؛ طرف مقابل دنبال مطلب دیگرى است؛ این را ما فهمیدیم، لذا بعد از آن شروع کردیم غنى‌سازى را آغاز کردن.

البتّه بنده همچنان که گفتم خوشبین نیستم؛ من فکر نمیکنم [از] این مذاکرات آن نتیجه‌اى را که ملّت ایران انتظار دارد، به‌دست بیاید، لکن تجربه‌اى است و پشتوانه‌ى تجربى ملّت ایران را افزایش خواهد داد و تقویت خواهد کرد؛ ایرادى ندارد امّا لازم است ملّت بیدار باشد.»

متن کامل را اینجا بخوانید.نویسنده : سیّد حسن کریمی
تاریخ : ۱۳٩٢/۸/۱۳