سید حسن کریمی

وب‌نوشت سید حسن کریمی

خلیج همیشه فارس

http://arabian-gulf.info
عبارت "Arabian Gulf" را در گوگل جستجو کنید و اولین نتایج آن را ببینید. عکس زیر مربوط به اولین نتیجه است!نویسنده : سیّد حسن کریمی
تاریخ : ۱۳۸٧/٢/۱٩