سید حسن کریمی

وب‌نوشت سید حسن کریمی

هیچ‌کس

من هیچی نیستم. من هیچکسم.

اگر دلدادگی ببینم، عاشق میشم. اگر زیبایی ببینم، زیبا میشم. اگر صید ببینم، عارف میشم.

من هیچکسم. من آینهام. اگر تو رو ببینم خود خودت میشم.

من خود توام. من هیچکسم.

 نویسنده : سیّد حسن کریمی
تاریخ : ۱۳۸۸/٤/٥