سید حسن کریمی

وب‌نوشت سید حسن کریمی

نمی دانم!

نمی دانم چه محفل بود شب جایی که من بودم

به هر سو رقص بسمل بود شب جایی که من بودم

پری پیکر نگاری، سرو قدی، لاله رخساری

سراپا آفت دل بود شب جایی که من بودم

خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو

محمد شمع محفل بود شب جایی که من بودم
نویسنده : سیّد حسن کریمی
تاریخ : ۱۳۸۸/٧/۱۱