سید حسن کریمی

وب‌نوشت سید حسن کریمی

اغتشاش یا حرکت مدنی؟

سیدمحمد خاتمی: بزرگترین اهانت به مردم، اغتشاشی خواندن حرکت اصیل، مدنی و میلیونی مردم معترض بود.


 

http://tarnama.persiangig.com/image/Tehran-3-88/2.jpghttp://www.rajanews.com/userfiles/image/resane/resane%20(3).jpg

http://tarnama.persiangig.com/image/Tehran-3-88/27.jpg

http://tarnama.persiangig.com/image/Tehran-3-88/3.jpg

http://tarnama.persiangig.com/image/Tehran-3-88/12.jpg

به نظر من بزرگ ترین اهانت به مردم، بی دلیل تقلب خواندن رای آن ها بود.نویسنده : سیّد حسن کریمی
تاریخ : ۱۳۸۸/٧/٢٠