سید حسن کریمی

وب‌نوشت سید حسن کریمی

یاد آر

یاد آر آن لب شیـــــریــــــن که چشاندی

غمزه‌ها کردی و زلــــف که می‌افشاندی

چه شررها به نگاهی همه عالم بگرفت

چه جدل‌ها که به نــــازی تو نشاندی

«هیچ‌‌کس»

 

  Share/Bookmark

 

 


پ.ن:

You, do you remember me?
Like I remember you?
Somebody hopes that someday you will see
That Somebody's Me

(متن کامل)

 نویسنده : سیّد حسن کریمی
تاریخ : ۱۳۸۸/۱٢/٢٧