سید حسن کریمی

وب‌نوشت سید حسن کریمی

سیدعلی 7 روزه

ایشان که می‌بینید، خواهرزاده‌ی بنده، سیدعلی تشریف دارند که یکشنبه ١/١ ساعت ١١ تشریف آوردند این دنیا!نویسنده : سیّد حسن کریمی
تاریخ : ۱۳۸٩/۱/٧