سید حسن کریمی

وب‌نوشت سید حسن کریمی

بهار عمر

بهار جانم شد طی، جــــانا تو کجـایی؟
به صیدم افکندی، خــــواندی به جدایی
دانم که تو را نیـــــــاز نیـــــست به کس
به دل نیازمندی چه شود رخی نمایی؟

«هیچ‌کس»

Share/Bookmark

 

 نویسنده : سیّد حسن کریمی
تاریخ : ۱۳۸٩/٢/۱٦