سید حسن کریمی

وب‌نوشت سید حسن کریمی

مستند «راز» طالب‌زاده

با خود فکر کردم اگر در شبهای ماه رمضان بخواهم فقط یک برنامهی صدا و سیما را ببینم، آنچه که ارزش دیدن دارد نه «جراحت» است، نه «در مسیر زاینده رود» و نه برنامهی دیگری. آنچه که ارزش دیدن و حتی بیدار ماندن دارد، «راز» است.

طالبزاده درست است که ناشیانه «بشارت منجی» را ساخته ولی این ناشیگری را بر او ببخشید و راز را از دست ندهید!

 


در تمامی قسمتها که هر شب ساعت 23:30 از شبکهی 4 پخش می‌‌شود میتوان دریافت که میهمانهای برنامه بسیار با وسواس انتخاب شدهاند و کسانی هستند که حرفی برای گفتن دارند. حرفهایی که لازم است آنها را بشنویم. از «سعید قاسمی» که ناگفتنی از جنگ بوسنی دارد گرفته تا «آل داوود» که از بازسازی روستای کوچکی در دل کویر با 250 هزار تومان میگوید که از 50 کشور جهان توریستها را با تاکسی و اتوبوس و دوچرخه به کویر کشانده.

 

Image

 

نکتهی مهم در مورد این برنامه آن است که این برنامه فقط حرف نیست. در میان صحبتها، قسمتهایی از برخی مستندها نمایش داده میشود که نادیده ماندهاند و بسیاری دیدنیاند.

راز شاید از معدود برنامههایی باشد که با اینکه طی هر برنامه چند هزار پیامک دریافت میکند همه‌ی سؤالها را پاسخ میدهد. از جمله بنده پرسیدم چگونه میتوان برای رزرو محل اقامت در روستای گرمه با آقای آل داوود تماس گرفت که آدرس وبگاه و شمارهی تماس را دریافت کردم. 

 

Share/Bookmark  نویسنده : سیّد حسن کریمی
تاریخ : ۱۳۸٩/٦/٥