سید حسن کریمی

وب‌نوشت سید حسن کریمی

عکس/ اولین برف امسال مشهد

فرصت بیرون رفتن را وقتی پیدا کردم که دیگر برف‌ها آب شده بود! تنها چند عکس در خانه‌ی مادربزرگ گرفتم.

یک خانه‌ی پلاستیکی هم برای گربه‌های خیس برف درست کردم که از سرما نمیرند!نویسنده : سیّد حسن کریمی
تاریخ : ۱۳۸٩/۱٠/٢٤