ثبت اختراع

یکی از مشکلات مهمی که جوانان علاقه مند به نوآوری با آن مواجهند نداشتن اطلاعات لازم جهت ثبت اختراع است.

شاید مهمترین و جالبترین نکته این باشد که برای ثبت اختراع ساخت نمونه اولیه و ارائه ی آن اجباری نیست! یعنی شما تنها با توضیح طرح خود می توانید آن را ثبت کنید.

نکته ی دوم اینکه در ثبت اختراع تنها مالکیت فکری مطرح است و برای تاییدیه علمی باید بطور جداگانه و بعد از دریافت گواهی ثبت اختراع اقدام شود که از طریق سازمان پژوهش های علمی-صنعتی در تهران و مرکز مالکیت فکری مشهد واقع در سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی (طبقه دوم- مرکز کارآفرینی و مالکیت فکری) امکان پذیر است.

مهمترین مشکل ثبت اختراع برای شهرستانی ها مشکل سفر به تهران و... است که چند راه حل دارد: اول اینکه اگر در تهران دوست، آشنا یا فامیل صمیمی دارید که حاضر است به خاطر شما چندبار صف بایستد و یا حتی کسی که حاضر است با گرفتن مبلغی این کار را انجام دهد شما می توانید با مراجعه به یک محضر و پرداخت 10 هزار تومان، یک وکالتنامه به نام فرد مورد نظر تنظیم کنید و برای او بفرستید تا به عنوان وکیل شما از طرف شما ثبت اختراع را انجام دهد. راه حل دیگر این است که شرکتی به نام روبات سازان شرق مستقر در پارک علم و فناوری خراسان و همچنین کانون مخترعین ایران واقع در پارک کوهسنگی مشهد اینکار را با دریافت مبلغ 90 هزار تومان و باز هم با دریافت وکالتنامه انجام می دهند.

در آخر لازم است بدانید هر ثبت اختراع خداقل 15000 تومان هزینه دارد و در چند مرحله انجام می گیرد، یعنی چندبار مراجعه لازم است. البته شنیده شده برخی داد و قال کرده اند که ما کلی راه از شهرستان آمده ایم و اینجا نمی توانیم بمانیم و کارشان چند ساعته راه افتاده! ولی به طور میانگین مراحل مختلف ثبت اختراع دو هفته تا 2 ماه طول می کشد.

این هم مدارک لازم برای ثبت اختراع که باید به ادارة کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی واقع در تهران، خیابان میرداماد، تقاطع بزرگراه مدرس- میرداماد، ارائه دهید:

برای ثبت اختراع باید مدارک زیر تکمیل و به ادارة کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تحویل گردد:
اظهارنامه ثبت اختراع در 3 نسخه: اظهارنامـة ثبت اختـراع فـرم مخصوصـی است که جزء اوراق بهادار می‌باشد و متقاضی می‌بایستی از واحد گردش اوراق بهادار مستقر در اداره کـل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی آن را تهیه و نسبت به تکمیل و امضای آن اقدام نماید .
توصیف مشروح اختراع در 3 نسخه:
اختراع مورد ادعای مختـرع بـاید به طور کـامل شرح داده شود. در شرح اختراع باید تمام جنبه‌های ادعایی اختراع به طور واضح بیان گردد.
در تهیه شرح اختراع از کاغذهای4
A استفاده شود.
نقشه‌های اختراع در 3 نسخه:
نقشه کامل اختراع باید با مرکب و از روی مقیـاس متـری تهیه و ذیل نقشه‌ها را متقاضی یا وکیل او امضاء نمایند.
- نقشه‌های اختراع باید روی کاغذ 34 سانتی‌متـر طـول و 22 سانتی‌متـر عـرض رسـم گردند و فقط از یک روی کاغذ استفاده شود.
ادعا در 3 نسخه:
اینکه اختراع با ارائه راه‌حل عملی چه مشکلی را حـل مـی‌کنـد و چه مزایایـی دارد و اطلاعاتـی کـه میزان حمایت ناشی از حق ثبت را مشخص نماید.
فتوکپی شناسنامه مخترع یا مخترعان
قبض رسید بانکی حق‌الثبت اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع.

در صورت قبول اختراع مراتب ثبت اختراع به صورت آگهی تهیه شده و جهت درج در روزنامه رسمی کشور تحویل متقاضی یا وکیل او می‌گردد. پس از درج در روزنامة رسمی یک نسخه از روزنامه به ادارة مالکیت صنعتی ارائه و گواهینامة ثبت اختراع به وسیله ادارة مزبور کامل شده و یک نسخه از توصیف، ادعا و نقشه اختراع ضمیمه و قیطان‌‌کشی شده با امضاء مدیر کل و ممهور به مهر ادارة کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تسلیم متقاضی یا وکیل قانونی او می‌شود.
در صورت رد اختراع، کتباً (برگ اخطار اداری) به متقاضی یا وکیل قانونی او ابلاغ می‌گردد. در این صورت متقاضی یا وکیل قانونی او می‌تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رد اظهارنامه نسبت به تقدیم دادخواست و شکایت از تصمیم ادارة کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به مراجع ذی‌صلاح قضایی مستقر در تهران اقدام نماید. چنانچه در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم اداره مالکیت صنعتی نسبت به تقدیم دادخواست اقدام نشود، دیگر ادعا در مراجع ذی‌صلاح قضایی مسموع نخواهد بود.

منبع:www.techno.msrt.ir/FAQ.asp

/ 3 نظر / 82 بازدید
ویروس

تمام روز در آیینه گریه می کردم / بهار پنجره ام را / به وهم سبز درختان سپرده بود / تنم به پیله ی تنهاییم نمی گنجید / و بوی تاج کاغذ هایم / فضای آن قلمرو بی آفتاب را / آلوده کرده بود / نمی توانستم، دیگر نمی توانستم / صدای کوچه، صدای پرنده ها / صدای گم شدن توپ های ماهوتی / و های و هوی گریزان کودکان / و رقص بادکنک ها / که چون حباب های کف صابون / در انتهای ساقه ای از نخ صعود می کردند ... == فروغ فرخزاد

طایر

سلام ممنون از حضورتان در خموشانه لینکی که فرموده بودید رو اصلاح کردم ولی نمیدانم چرا باز هم مشکل دارد.. لطفا یک بار شما امتحان کنید

رضا

SALAM MAMNOON KHOLASEH VA MOFID BOOD