شیطنت عشق

بگذار تا شیطنت عشق، چشمان تو را بر عریانی خویش بگشاید؛ هرچند آنچه معنی جز رنج و پریشانی نباشد، اما کوری را هرگز به خاطر آرامش تحمل مکن.

«آنچه پیدا هست» باید شراب فراموشیش بخشد و یا «انتحار» خلاصیش دهد؛ که تنها موهبتی که می‌تواند آدمی را با «همه‌اش همین!» اشباع کند و در این دور باطل «تولید برای مصرف و مصرف برای تولید» و «آسایش فدای تأمین وسایل آسایش»! «خوشبخت» سازد، حماقت است.

و دریغا که حماقت هم موهبتی خدادادی است، زیرا، آدمی می‌تواند خود را بکشد، اما نمی‌تواند تصمیم بگیرد که «نفهمد».

«کویر»


 

/ 0 نظر / 29 بازدید