مقاومت

در آن روز ، در اردوگاه صبرا و شتیلا یک کشتار واقعی به وقوع پیوست و جنایتکاران پس از سرمست شدن از کشتن با گلوله ، شروع به صرفه جویی کردند! آن ها زنان، پیران و کودکان را با چاقو،تیشه و سرنیزه سر بریدند. بعضی ها را با طناب خفه کردند و بعضی ها را به آتش کشیدند و گروهی را هم با بولدوزر له کردند.

/ 0 نظر / 26 بازدید