فقط یک آرزو

همین الآن فقط یک آرزو کن!

مطمئن باش به آن دست پیدا می‌کنی!

فقط آرزو کن!

ماشین؟

منزل بزرگ؟

ویلا؟

همسر خوب؟

تن سالم؟

بالاتر؟

بالاتر از این چه می‌خواهی؟

بهشت؟

فردوس؟

خدا؟

خدا؟

هر آرزویی کنی قطعاً به آن خواهی رسید.

فقط یادت باشد به همان اندازه ارزش داری.

/ 1 نظر / 235 بازدید
من

چه سؤال جالبی...