بسیجی واقعی همت بود و باکری...

بسیجی واقعی باکری بود که می‌گفت: «یقین بدانید تنها اعمال شما که مورد رضایت خداوند متعال قرار خواهد گرفت، اعمالی است که تحت ولایت الهی و رسولش و امامش باشد. بنابراین در هر زمان و هر موقعیت همت به اعمالی بگمارید که مورد تایید رهبری و امامت باشد.»

و بسیجی واقعی همت بود که می‌گفت: «زمان بازرگان به ما برچسب چریک زدند، زمان بنی‌صدر هم برچسب منافق، الان هم برچسب خشک مقدس و تحجر، هر قدمی که در راه خدا و بندگان مستضعف او برداشتیم برچسب‌بارانمان کردند، حالا روزی ده برچسب دشت می‌کنیم اما بسیجیان دلسرد نباشید! حاشا که بچه بسیجی میدان را خالی کند.»

/ 1 نظر / 25 بازدید
غریبه

یاد تو داغی نشاند بر دل بریان من زلف تو در هم شکاند توبه و پیمان من بی تو دل و جان من ، سیر شد از جان و دل جان و دل من تویی ، ای دل و ای جان من