دو قطره

نشاید این چنین رفتــــار با دل زار

فراقت کــــشت ما را دست بردار

دو روز مانده زین عمر کــام برکش

دو قطره مانده در جــام زهد بگذار

«هیچ‌کس»

Share/Bookmark  

/ 0 نظر / 35 بازدید