خبرهای خوش

سایت دانشکده از تاریخ 3/5/85 به مدت نامعلومی جهت پروژه ی کابل کشی تعطیل شده است و از آنجا که کابل باید از داخل دیوار رد شود وسط سایت دیوار زدند. (به گفته ی یکی از مسئولان سایت تا پانزدهم باید شروع به کار می کرد ولی برای جلوگیری از زیر سؤال رفتن بومی بودن پروژه فعلا از اتمام آن خبری نیست .)همچنین در تاریخ پانزدهم مرداد مشاهده شده زائرین تا مرز دانشکده ی مهندسی هم راه پیدا کردند و با پهن کردن موکت اقدام به اشغال پیاده روها نمودند.و اما خبر خوش:از این پس لازم نیست با دماغگیر وارد دانشکده ی مهندسی شوید!

طبق اظهارات شاهدان عینی پس از چندین سال دستشویی های دانشکده تعمیر شدند.

/ 0 نظر / 13 بازدید