انتخاب واحد

به نظر شما انتخاب واحد در اصل باید چگونه باشد؟ مگر هدف انتخاب واحد این نیست که هرکس واحد مورد نظرش را با استاد دلخواه خود انتخاب کند؟ پس چرا ما انتخاب واحد می کنیم ولی یک ترم سر کلاس استادی که نمی خواستیم با او درس داشته باشیم، می نشینیم؟ در صورتیکه در یک انتخاب واحد درست، دانشجویان با استادی که می خواهند، واحد برمی دارند؛ خوب حال اگر استاد ها در یک سطح باشند، به یک نسبت پر می شوند. ولی اگر یکی از استادها ضعیف عمل کند یا کلاسش به حد نصاب نمی رسد و یا با تعداد کمی برگزار می شود و استاد می فهمد که یک جای کار می لنگد. آنوقت اگر ساعت کلاس مناسب نیست سعی می کند تغییر دهد. اگر زیادی سخت گیری می کند، آسانتر می گیرد. اگر درس دادنش خوب نیست روشش را عوض می کند. مهمتر از همه آنکه دانشجو با اشتیاق سر کلاس کسی می نشیند که می خواسته است. خود من در این دو سال با اینکه خیلی تلاش کردم خوب انتخاب واحد کنم، تنها یک درس اصلی را با استادی که می خواسته ام برداشته ام. این وضعیتی است که برای اکثر دانشجویان این دانشکده پیش آمده است.

خوب به نظر شما دلیل این همه مشکلات چیست؟ واضح است که تنها دلیلش تعداد زیاد دانشجویان و در مواردی برنامه ریزی نادرست (تداخل برخی دروس) است. پس چه دلیلی دارد که دانشگاه اینقدر تعداد ورودی هایش زیاد است؟ فقط پول؟! در همان مکانیک ورودی خودمان (84) در دفترچه اعلام شده بود 80 نفر روزانه، 15 نفر جامدات شبانه و 15 نفر سیالات شبانه. اولا اگر دلیل این همه ورودی پول است، پس چرا اینقدر تعداد روزانه ها زیاد است؟ اگر دلیلش پول نیست پس چرا اینقدر تعداد ورودی ها زیاد است؟! ثانیا چرا به جای 110 نفر حداقل 143 نفر ورودی همان سال و همان رشته بود؟

فرض کنید مشکل تعداد زیاد دانشجویان راه حلی ندارد که در مورد دانشجویان فعلی واقعا هم همینطور است. بسیار خوب. حالا رقابتی به وجود می آید بین تعداد زیادی از دانشجویان و تعداد کمی صندلی خالی. حال سرنوشت این رقابت را چه چیزی تعیین می کند؟ دو ماراتون (زودتر رسیدن به سایت بعد از باز شدن درها)، بیکاری و علافی (f5 زدن چند روز قبل و بعد از انتخاب واحد)، مهارت در پاچه خواری و مظلوم نمایی (نامه گرفتن از استادها)، داشتن افرادی به نام پارتی (باز هم گرفتن نامه از استادها)، ثروت (کسانی که لپ تاپ دارند)، دقل بازی (کسانی که سیستم را هک می کنند و لیست خود را زودتر باز می کنند.) و... به نظر شما این ها احمقانه نیست؟!

به نظر من اگر هم قرار است رقابتی وجود داشته باشد، باید بر سر معدل و امثال آن باشد. (گرچه چنین چیزی به نفع خود من هم نیست با این وضع معدلم!)


/ 0 نظر / 11 بازدید