آخرین مقایسه نرخ تورم در دوره های مختلف ریاست جمهوری

پ.ن 1: گویا شایعاتی منتشر شده که کاهش تورم در ماه های اخیر به دلیل حذف برخی کالاهای اساسی مثل مسکن بوده و در واقع تعریف تورم تغییر پیدا کرده تا تورم کاهش پیدا کند.

همانطور که اشاره شد، صحت تمامی آمارها از طریق وب‌گاه بانک مرکزی قابل بررسی است. علاوه بر این، عدم صحت این قبیل شایعات را نیز به راحتی می توان از طریق گزارش های آماری دقیق بانک مرکزی پیگری کرد.

گزارش های «شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی» در چند ماه اخیر که شاهد کاهش تورم بوده ایم نشان می دهد، کالاهای اساسی مثل مسکن، هم‌چنان محاسبه شده‌اند و آمارهای مربوط به آن ها نیز به طور دقیق ارائه شده است. هم‌چنین در مورد سایر کالاها، آن ها را می توان با کالاهای گزارش های ماه های قبل و سال های قبل مقایسه کرد و به عدم حذف آن ها در گزارش های اخیر پی برد.

البته به نظر بنده تجربه نشان می دهد اصولاً به اخبار سایت های سبز نباید اعتماد کرد! چراکه یا دروغ هستند و یا مغلطه!

پ.ن 2: برخی اصولاً به آمارهای بانک مرکزی شک دارند! در پاسخ به این افراد کافی است به گزارش های آمار تورم در 30 سال گذشته ارجاع داد که نشان می دهد همواره گزارش های بانک مرکزی و گزارش های سازمان ملل بسیار نزدیک به هم بوده و هیچ‌گاه تفاوت فاحشی نداشته‌اند.

/ 2 نظر / 63 بازدید

برو به جهنم درغگوی خائن مزدور

دلسوز

برادر من تعریف تورم در دوره رییس جمهور فعل یعوض شد و در 300 قلم کالا مسکن حذف و نخود و کشمش اضافه شد همانطور که تعریف بیکاری از هفته ای 20 ساعت به 2 ساعت اشتغال تقلیل یافت میتونی بری تحقیق کنی این حرفمو التماس دعا