پست های ارسال شده در فروردین سال 1389

سرای خمرجویان

دل‌ها می‌برد یـــار و به سامان می‌دهد نغمه‌های دوست بوی بـــــاران می‌دهد سامانی و ویرانی‌اش حاصل یکی‌است جام‌هــا در سرای خمرجـــویان می‌دهد «هیچ‌کس»      
/ 1 نظر / 66 بازدید