سرای خمرجویان

دل‌ها می‌برد یـــار و به سامان می‌دهد

نغمه‌های دوست بوی بـــــاران می‌دهد

سامانی و ویرانی‌اش حاصل یکی‌است

جام‌هــا در سرای خمرجـــویان می‌دهد

«هیچ‌کس»

 

Share/Bookmark

 

 

/ 1 نظر / 8 بازدید