سایت کارشناسی

سال گذشته در اعتراض به قصد تخریب تریای مهندسی، دانشجویان تجمع کردند و وقتی معاون امور مالی دانشکده تشریف آوردند، در مورد مسائل مختلفی بحث شد. یکی از آن مسلئل، سایت دانشکده بود. دانشجویان می گفتند سرعت سیستم ها و شبکه پایین و تعداد سیستم ها کم است. اما کسی نگفت میز سیستم ها باید خوشگل شود! کسی نگفت سایت زیادی بزرگ است. و مطمئنا کسی نگفت تعداد سیستم های سالم زیادی است. تا دوم مرداد در هر روز سیستمی نبود که بی استفاده بماند. پس معلوم بود دانشجویان در تابستان هم کارهایی برای انجام دادن در سایت دارند. از 3 مرداد تا 31 شهریور سایت به علت کابل کشی بسته بود. اما مسئله فقط کابل کشی نبود. سایت مهندسی که گاهی جای راه رفتن در آن نبود از وسط نصف شد؛ که این اصلا مسئله ی مهمی نیست. به نفع خواهران  که یک سالن مطالعه برایشان اضافه شد.مسائل مهم دیگری وجود دارد. سال قبل چندسیستم ویندوز 2000 بود که internet options آن ها باز بود و دانشجویان معدل الف که پروکسی داشتند می توانستند از آن ها استفاده کنند. اما الآن هر کسی پروکسی داشته باشد باید آن را روی کاغذی نوشته، لب کوزه قرارداده آبش را بخورد. کسانی که از سایت استفاده می کردند می دانند اواسط سال گذشته سرعت شبکه بسیار بالا رفت. گرچه باز هم سرعت proxy1 زیاد خوب نبود. اما از اوایل مهر سرعت به شدت کاهش پیدا کرد. سال های گذشته اگر کسی مشکلی داشت با سوپر وایزر سایت در میان می گذاشت. اما در حال حاضر اگر هم سوپروایزری وجود دارد معلوم نیست کجاست. قبلا سایت یک پرینتر سوزنی داشت که یک روز در میان خراب می شد. الآن نه از پرینتر خبری هست و نه از رایتر(writer) اما مهمتر از همه اینکه از  38 سیستم سایت تنها 26  سیستم آن به شبکه متصل اند. از این تعداد 2 یا 3 سیستم موس ندارند و یکی صفحه کلید ندارد. در مجموع  حدودا 22  سیستم سالم در سایت مهندسی وجود دارد در برابر n  دانشجوی مهندسی.

/ 0 نظر / 13 بازدید