بهار عمر

بهار جانم شد طی، جــــانا تو کجـایی؟
به صیدم افکندی، خــــواندی به جدایی
دانم که تو را نیـــــــاز نیـــــست به کس
به دل نیازمندی چه شود رخی نمایی؟

«هیچ‌کس»

Share/Bookmark

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید